Leser nå: Sommerhus av Amalie Laulund Trudsø

Danske Amalie Laulund Trudsø (f. 1988) debuterte i 2013 med Koordinater. Københavnertekster (Rosinante), en bok bestående av 60 korte tekster som alle har navn etter en gate i den danske hovedstaden. Jeg-fortelleren er en ung kvinne som flytter til byen for å studere. Det handler om kjæresteforhold, fester, flytting og barndomsminner, alt med byen som stemningsskapende bakgrunnsbilde.

I februar i år utkom Laulund Trudsøs andre bok, romanen Sommerhus (Rosinante). Denne gangen tar forfatteren oss med til et sommerhus ved stranden, nærmere bestemt ved Sejerøbukten på Vestsjælland. Handlingen foregår over en periode på omkring fem år på 1990-tallet, og jeg-fortelleren er ei jente på vei inn i tenårene som forteller om livet i familiens sommerhus, på stranden og i skogene rundt. Det er ferienaboer og ferievennskap, det er lange, late dager med fisketurer, bading og lek.

I Koordinater står en ung kvinne og vipper på terskelen til voksenlivet, samtidig som hun ofte kaster blikket bakover i tid. Også denne gangen skildrer forfatteren en overgangsfase i livet, fra barndom til ungdom, men jeg-fortelleren befinner seg fortsatt midt i barndommens landskap. Det er ferietid, som er en slags unntakstilstand, men det er her, i nettopp denne tiden og på nettopp dette stedet, at mange av jentas viktigste minner skapes. Øyeblikksfølelsen forsterkes av at romanen er skrevet i nåtid. Dette bidrar også til å minne oss om hvor fort det som er her og nå går over i minnenes rekker og gir romanen en melankolsk klangbunn.

Et element som står sentralt i begge bøkene til Laulund Trudsø er stedstilknytning. Mens kvinnen i Koordinater flytter hjemmefra, fra landet og familiens trygge favn, til storbyen hvor hun forsøker å skape en tilhørighet, et nytt hjem, er det et sommerhus og området rundt som denne gangen er scenen det hele utspilles på. Innimellom i teksten får vi nøytrale faktabeskrivelser på en halv til én side av stedene handlingen foregår på:

Sejerø ligger omtrent 10 kilometer ude i Sejerøbugten mellem Sjællands Odde i nord og Røsnæs i syd. Øen er 12,4 kvadratkilometer stor og har cirka 360 indbyggere. Den er opstået af det isfremstød, der også dannede naboøen Nekselø samt Ordrup Næs, Røsnæs, Sjællands Odde og længere mod vest Samsø” (s. 81).

Disse beskrivelsene står som en kontrast til miljøskildringene ellers i romanen hvor det er jentas personlige opplevelse av stedene som formidles. Vi ser landskapet gjennom hennes blikk, som gradvis endres i takt med utviklingen fra barn til ungdom:

Skyer findes der ingen af, allerhøjst ligger der et diset tæppe helt ude i horisonten, en sommerdyne over Røsnes, Samsø, Djursland. Om morgenen ligger havet og suger himlens næsten gennemsigtige blå til sig, de eneste synlige bevægelser i vandet er blæretangens duven omkring stenene ovre på Stenøen” (s. 41).

Sommerhus er en vakker barndomsskildring som foregår i naturskjønne omgivelser, men det er ikke kun et pastellfarget lykkeland forfatteren bringer oss inn i. Laulund Trudsø unngår ikke det ubehagelige og vanskelige. En varm sommerdag i familiens ferieparadis kan det føles som om tiden står stille, men jeg-fortelleren kommer ikke unna den erkjennelsen som litt etter litt siver inn i henne om at den bekymringsfrie barndommen ikke kan vare evig. I tillegg skildres konflikter med foreldre, storebror og venner, på en måte som gir historien troverdighet. Amalie Laulund Trudsø har en så fin fornemmelse for jentas følelsesliv som hun formidler gjennom et presist språk med poetiske innslag:

Nedpakningen er lige brutal hver gang, det er som en afmontering af sommeren, en udslettelse af alle spor af os (…). Vi ses, siger jeg til Asta og Marie, bliver pludselig forlegen og kan allerede mærke et andet liv lægge sig mellem os, frygten for, at jeg ikke vil efterlade et aftryk, der er kraftigt nok til at opretholde vores venskab, til vi ses heroppe igen” (s. 50).

Sommerhus er stillferdig, var og gjenkjennelig. Jeg fortsetter å lese, og når jeg innimellom kaster et blikk ut av vinduet, går tankene til somre som har vært, somre som skal komme, øyeblikkets flyktighet og landskapets evighet.

Vil du lese mer om Koordinater. Københavnertekster? Her finner du  min anmeldelse av boken.

Legg inn en kommentarAvbryt svar