Karl Ove Knausgård: Om høsten

Karl Ove Knausgårds Om høsten utkom i september 2015 og er den første boken i en serie på fire. I november kom Om vinteren, Om våren utkommer i april og Om sommeren i juni. Forlaget Oktober kaller de fire bøkene ”en personlig encyklopedi om den nære virkeligheten, skrevet av en far til hans ufødte barn”. Om høsten består av seksti korte tekster hvor Knausgård tar for seg en rekke forskjellige fenomener som han beskriver og utforsker. Hensikten med boken er å gjøre sin ufødte datter kjent med familien og hverdagens bestanddeler, ja, alt det som venter henne når hun kommer ut i verden, men han skriver også for seg selv, for å se verden på nytt. Her er min anmeldelse av Om høsten.

 

Legg inn en kommentarAvbryt svar